Zvolte měnu:


Úvod Služby Reklamace zboží

Reklamace zboží

Kupující je při převzetí zboží povinen si jej řádně prohlédnout a zkontrolovat. Vady dodávky (tj. typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu) je kupující povinen reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku převzetí zboží, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

Záruka se vztahuje pouze na zboží, které bylo řádně namontováno a provozováno v souladu s pokyny pro montáž a obsluhu. 
Záruka se nevztahuje na škody vzniklé :

 • při dopravě
 • nesprávným skladováním
 • špatným připojením zboží
 • špatnou volbou hodnot výrobku (přetěžování, další účinky elektrických veličin, apod.)
 • mechanickým poškozením způsobeným hrubým a neodborným zacházením
 • vnějšími vlivy
 • nesprávnou obsluhou

 

Reklamace zboží musí být uplatněna písemně a musí obsahovat :

 • typ reklamovaného zboží
 • počet vadných kusů
 • číslo faktury, číslo dodacího listu
 • popis vady
 • požadavky resp. návrh řešení

Reklamace se považuje za uskutečněnou dnem, kdy bylo písemné oznámení o ní doručeno na adresu VOGEL electric, s.r.o., Dělnická 20, 434 01 Most - Velebudice včetně vadného zboží.

VOGEL electric,s.r.o. je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace informovat kupujícího o svém stanovisku k reklamaci.

Rychlý kontakt

VOGEL electric, s.r.o.
Dělnická 20
434 01 Most - Velebudice

Tel.: +420 476 703 016
E-mail: info@vogel-electric.cz

Otevírací doba :
Pondělí - Čtvrtek
sklad : 7:00-15:30 h.
prodejní odd.:  7:30-16:00 h. 

Pátek (od 18.6. do 27.8.)
sklad : 7:00-14:00 h.
prodejní odd.:  7:30-14:00 h. 


VOGEL electric - Telemecanique Sensors Partner

> produktová nabídka
> produkty v našem e-shopu


Schneider Electric - věrnostní program e-plus

Novinky na e-mail